Milan, MiArt, Section Then / Now

MiArt - Section Then / Now
7-10 april 2016
Milan, MiArt

Section THEN/NOW, Pietro Consagra, Luca Monterastrelli, 7-10 april 2016